I deler av Børselv er det feil på veilysene og det jobbes med feilsøking. Vår entreprenør på stedet melder om at de muligens har klart å avdekke feil, men det er fortsatt noe usikkerhet rundt dette. Det skal gjøres forsøk i dag på å bytte deler og om det ikke fungerer da vil vi forstette å feilsøke. 

Porsanger kommune beklager ulempen dette medfører.