Det er den siste perioden funnet mange kadaver som er tatt av rovdyr i området Børselv. Porsanger kommunes skadefellingslag vil i en periode fremover være i dette området for å søke etter gaupen. Skuterløype nr. 23 Fra Lysløype Tiurvann til Lakcajávri vil være stengt i januar mens oppdraget pågår. Reinen vil også trenge en periode på å få ro og stabilitet etter at oppdraget er utført.