Etter siste døgn med nedbør ser vi at det har vært mest stigning i Stabburselva. Elven har de siste 12 timer steget med ca. 70 cm og det er fortsatt et godt stykke til vannføringen som elven hadde i 2020. Stabburselva nærmer seg 50 års flom. Siste målinger i Stabburselva viser at vannstanden har sluttet å øke og den har stabilisert seg og vil gå noe ned. Men situasjonen kan endre seg raskt med tanke på nedbør. 

De andre elvene i Porsanger har også økt i mengde vann og Lakseleva har økt med ca. 30 cm siste 12 timer. 

Om det ikke kommer større nedbørsmengder nå, vil elven sannsynligvis stablisere seg og gå ned i mengde vann. I Porsanger er vi fortsatt på orange nivå og NVE/MET melder om gult nivå fra i morgen 14. juni. Du kan lese varslet ved å klikke her!

Hva gjør kommunen:

Porsanger kommune vil befare elvene i dag og vil gjøre fortløpende vurderinger. Beredskapsledelsen følger situasjoenen nøye.

Hva kan du gjøre:

Vannstanden er fortsatt stigende og vi oppfordrer Porsangers befolkning til å holde seg unna elver og bekker med stor vannføring.

  • Innbyggere som bor i utsatte områder bes om å flytte og sikre verdier så langt det lar seg gjøre. Det være seg å tømme kjellere, flytte biler, campingvogner og lignende som står langs elver og bekker. Det er også viktig å tømme stikkrenner, kummer og andre vannveier slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.
  • Har du behov for bistand til å sikre dine verdier må du kontakte ditt forsikringsselskap. Ved fare for liv og helse kontakt nødetatene. 
  • Det kan være svært farlig for nysgjerrige som oppsøker elven for å se på flommen. Det er viktig at man nå holder seg unna småveier og stier som går langs elven, dette gjelder ikke bare gående, men også kjørende med UTV, ATV, mopeder og andre kjøretøy.
  • Husk at du har et eget ansvar for å sikre deg ved utfall av strøm, drikkevann, internett, telefon og stengte veier og liknende som kan forekomme ved flom og skredhendelser. Avtal med naboer eller venner om å gjøre tiltak og holde øye med huset ditt dersom du ikke er hjemme.