Torsdag 1. juni var kommunestyret, listetopper ved årets valg og kommunedirektørens ledergruppe invitert til kommunestyresalen for å delta på Folkevalgtopplæring i regi av KS. Hovedtema var planprosesser og utvikling av en samfunnsplan, og Rannveig Mogren loset de folkevalgte gjennom en konstruktiv samling. 

Det var tydelig at samtlige deltakere var opptatt av det beste for Porsanger, god og respektfull dialog og samarbeid.

Vil du lese mer om KS sitt folkevalgtprogram? Trykk her for å komme til deres temasider om dette.