Helsestasjonen startet i 2022 opp foreldreveiledningskurs i Trygghetssirkelen, som har hatt god respons både i form av antall deltakere og på innhold. Det er nå satt opp nye kurs for høsten 2023 og våren 2024 som følger:

11.10-29.11.2023 kl 17.00-19.00 onsdager ukentlig i 8 uker. Oppmøte Porsanger helsestasjon. 

10.01-06.03.2024 kl 17.00-19.00 onsdager ukentlig i 8 uker. Oppmøte Porsanger helsestasjon. (Minus uke 9 vinterferie)

12.03.-07.05.2024 kl 17.00-19.00 tirsdager ukentlig i 8 uker. Oppmøte Porsanger helsestasjon (Minus påskeuka)

Foreldreveiledningskurset COS-P er gratis å delta på

Kurset er i utgangspunktet utviklet for foreldre med barn under skolealder, men kurset er overførbart til alle aldre. Målet med kurset er å bli mer rustet i omsorgsrollen og skape et godt samspill mellom omsorgsgivere og barna.

Påmelding til Porsanger Helsestasjon på telefon 400 02 190 (ikke mulig å sende SMS på dette nummeret) eller ved henvendelse direkte til din helsesykepleier. Det tas inn maksimalt 8 deltakere pr. kurs.