Det forhåndsinfomeres med dette om endring i pasientlister hos fastleger ved Lakselv legestasjon.

Porsanger kommune har nylig tilsatt lege i rekrutteringsstilling som ALIS3 ved Lakselv legestasjon. Da også lege i rekrutteringsstilling skal ha ansvar for egen pasientliste, vil det medføre en endring på noen av de øvrige fastlegers lister. Dette gjelder pasientlister som pr. nå ivaretas av Dr. Ruud og Dr. Nøstvold.
I praksis betyr dette at rundt 300 innbyggere vil overføres til annen fastlegeliste, og vil få melding om ny fastlege direkte fra Helfo.

Endringer i pasientlister skjer ved tilfeldig utvalg i regi av Helfo, og Porsanger kommune har derfor ikke myndighet til å påvirke hvilke pasienter som nå vil få ny fastlege.  

Dersom du opplever å ikke være fornøyd med din nye fastlege, kan du sette deg på venteliste til ønsket fastlege. Bytte av fastlege kan gjøres ved innlogging på www.helsenorge.no.  

Fastlegetjenesten har akseptabel kapasitet på listene som gjør det mulig å bytte fastlege.