Her legges link til Formannskapets innstilling til budsjett 2024 - Økonomiplan 2027-2027 vedtatt 28.11.2023

https://apppublishframsikt-staging.azurewebsites.net/2024/porsanger/5e7a8fac-9f43-4183-9144-769d6f990212/bm-2024-forinnst