Vedlagt ligger Formannskapets innstilling til budsjett 2022 - Økonomiplan 2022-2025 til alminnelig ettersyn.

Dokumentet vil ligge til ettersyn til 16. desember 2021, da kommunestyret fatter endelig budsjettvedtak. 

Formannskapet innstilling finner du her;

Formannskapets innstilling til årsbudsjett 2022 - økonomiplan 2022-2025