Porsanger kommune er i en overgang til nytt økonomisystem, dette vil dessverre forsinke all fakturering i mai. Dette gjelder blant annet månedlig og kvartalsvis fakturering av kommunale avgifter og lån.

Forfallsdato er vanligvis 20. hver måned. Hvis forsinkelsen vedvarer, vil også forfallsdato bli forskjøvet.