Markeringen starter med en andakt v/prest Arne Skare i rådhusfoaijeen kl 17:00.

Etter dette går prosesjon til minnesteinen utenfor Lakselv kirke for kransenedleggelse. 

Etter kransenedleggelse vil det bli enkel bevertning og appeller i Rådhushallen.

Hjertelig velkommen til veteraner, deres familier og andre som har lyst til å delta!