Vi ønsker å samle frivilligheten for å skape en arena for samarbeid og kontakt. Kan vi samarbeide om aktiviteter? Hvilke utfordringer møter vi? Hvilke ideer har vi?
Vi serverer pizza!

Program
Økt 1:
Velkommen og presentasjon
Kvelden i dag
Tilskuddsmuligheter
Økt 2:
Helse – behov og muligheter i samabeid med frivilligheten
Leve hele livet
Mini workshop
Aktiviteter og arrangementer i 2024

Med forbehold om mulig endringer.