Omsorgsboliger er ikke en lovpålagt tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven og kommunene kan dermed avgjøre omfanget av dette tilbudet selv.

Porsáŋggu gielddas leat 60 fuolahanstobu láigumassi Leavnnjas. 52 dain stobuin lea birrajándora veahkki.

Omsorgsbolig er en tjeneste som søkes fra helse og omsorgsavdelingen på samme skjema som øvrige helse- og omsorgstjenester, og er en tjeneste som særlig forbeholdes søkere med bevegelsesvansker. Det er utarbeidet en egen tjenestebeskrivelse for denne tjenesten.

Gulahallanolmmoš lea Gunnlaug Johnsen på tlf. 48 50 35 99.