A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 

Omsorgsboliger

Omsorgsboliger er ikke en lovpålagt tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven og kommunene kan dermed avgjøre omfanget av dette tilbudet selv.

Porsanger kommune har et omfang av 60 tilrettelagte omsorgsboliger til utleie i Lakselv sentrum. 52 av disse har tilknyttet døgnbemanning.

Omsorgsbolig er en tjeneste som søkes fra helse og omsorgsavdelingen på samme skjema som øvrige helse- og omsorgstjenester, og er en tjeneste som særlig forbeholdes søkere med bevegelsesvansker. Det er utarbeidet en egen tjenestebeskrivelse for denne tjenesten.

Kontaktperson er Gunnlaug Johnsen på tlf. 48 50 35 99.

 

Tips en venn Skriv ut