Ossodagas lea ovddavástádus doalus, geainnus, čázis, rufes ja almmolaš visttiid ja opmodagaid bajásdoallamis. Ossodagas meannudit goaivundieđáhusaid ja rufe luoitinlobi. Ossodagas maid lea ovddasvástádus doapparortnegis ja gieldda visttiid láigoheamis. Ossodagas lea vel ovddasvástádus investerenprošeavttaid ovddas gielddastivrra mearrádusa mielde. 

Ossodat lea ruferusttegiid nuoskidaneiseváldi gitta 1000 PE (olbmoovttadaga). Ossodat lea maid gielddalaš geainnuid geaidnoeiseváldi ja plánejit ja meannudit ee. johtolatsihkkarvuođaáššiid.

Ossodagas lea ovddasvástádus birasgáhttemis, masa gullá mohtorjohtolatlága sierralohpeohcamat, nuoskkidanáššiin, fuođđo- ja guolástanhálddašeamis ja skohterluottaid dihkkádit. Ossodahkii gullá maid ovddasvástádus bagadallat orrunsajiid birra, orrunsadjeruhtadeamis, mihtideamis, áššemeannudeapmi plána- ja huksenlága mielde, viidodat- ja muddenplánen ja eanadoallohálddahus. Buollin- ja lihkuhisvuođabálvalusa, fáhkka nuoskkideami (olju, kemikaliijat) gearggusvuohta, siviila gearggusvuohta ja ruhttenbálvalus.

Gielddalašteknihkka ja gearggusvuođa jođiheaddji lea gielddadirektevrra bargoveagis. Ja su ovddasvástadus lea: 

Gieldda visttiid doallu ja bajásdoallan ovddasvástadus

Čáhce- ja ruferusttegiid ovddasvástadus

  • tlf. xx xx xx xx

Ovddasvástádus investerenprošeavttaid

Buollinsuodjalusjođiheaddji giedda visttiid

Doaibmaguovddáš - beaivvalaš ovddasvastadus bajásdoallat visttiid, geainnuid, čázi ja rufe.. Bargit leat doaibmainšenevra ovddasvástadus.

  • Doaibmajođiheaddji čahci, geaidnu ja rufe Kay Olav Andersen  tlf. 994 41 637
  • Doaibmajođiheaddji vistti Jonny Olsen tlf. 905 54 993 
  • Bassiidjođiheaddji Sussi Meszaros tlf. 95 77 82 09
     

Brannvesenet - ansvar for forebyggende brannvern, brannberedskap, feiing og tilsyn av fyringsanlegg

Váktatelefovnnat:

  • Njuolgga diehtu: 110 go buollin, lihkuhisvuohta ja fáhkka nuoskkideapmi.
  • Eará oktavuohta buollindoaimmahagain, váldde oktavuođa váktavuoru befálain tlf. 97 03 96 00.
  • Muohtačorgen ja geainnuid váktatelefovdna gaskal 08.00-15.30 tlf. 92 65 75 35.
  • Čahce ja rufe váktatelefovdna lea rabas bearjadaga dii. 15.30 gitta vuossárgii dii. 08.00 ja jus leat máŋga bassebeaivvit tlf. 95 07 54 82