A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 

Kommunalteknikk og beredskap

Kommunalteknikk og beredskap har ansvaret for drift og vedlikehold innenfor vei, vann, avløp, offentlige bygg og eiendommer. Avdelingen har også ansvar for renovasjonsordningen og utleie av kommunale bygg og investeringsprosjekter vedtatt av kommunestyret.

Avdelingen er forurensingsmyndighet for avløpsanlegg inntil 1000 PE (personekvivalenter) og her behandles gravemeldinger og utslippssøknader innenfor avløp. 

Kommunalteknikk og beredskap er også vegmyndighet for kommunale veier og planlegger/saksbehandler blant annet trafikksikkerhetssaker. Vi har også beredskap, herunder brann og havaritjenesten, akutt forurensing (olje, kjemikalier), sivil beredskap og feiertjenesten.

 

Kommunlteknikk og beredskapsleder er en del av rådmannens ledergruppe, og har det overordnede ansvaret for følgende enheter og ansatte:

Ansvar for blant annet drift og vedlikehold av kommunaltekniske anlegg og kommunale bygg

Ansvar for kommunalt vann og avløp

Ansvar for brannvern ved kommunale bygg

Driftsoperatørsentral - oppfølging av vedlikehold og daglig renhold. Stillingene er direkte underlagt driftsingeniør

Brannvesenet - ansvar for forebyggende brannvern, brannberedskap, feiing og tilsyn av fyringsanlegg

Vakttelefoner:

  • Ved brann, ulykker og akutt forurensing ring 110
  • Ved andre henvendelser til brann kan publikum ringe vakthavende befal på tlf. 97 03 96 00
  • Brøytetelefon for henvendelser dagtid mellom kl 08.00-15.30 - brøyting og andre veirelaterte forespørsler
    tlf. 92 65 75 35
  • Vakttelefonen for vann og avløp er bemannet fra fredag kl 15.30 til mandag kl 08.00 eller ved to eller flere sammenhengende helligdager tlf. 95 07 54 82
Tips en venn Skriv ut