20220508_113727
Jon Nikolaisen og Ingar Haukenes ved minnesteinen

Andakt og kransenedleggelse

Første punkt på programmet var veteran- og frigjøringsandakt ved prest Arne Skare, hvor også Kjell Johansen holdt tale. Formannskapsmedlem, Jon Nikolaisen, holdt tale på vegne av kommunen, og pianist Jens Lühr fra Porsanger kulturskole  stod for kulturellt innslag. 

Etter andakten var det kransenedleggelse ved minnesteinen. HV-17 stilte med flaggborg, mens Jon Nikolaisen og HV-17 representant, Ingar Haukenes, sammen la ned krans.

20220508_121154
Arne Gerrit Halvorsen snakker for forsamlingen

Samling på biblioteket

Etter kransenedleggelse ble det bydd på kaffe, kaker og sosial samling på biblioteket på Rådhuset. Der ble det også et innlegg ved veteran Arne Gerrit Halvorsen. 

Biblioteksjef har i anledning dagen, satt frem bøker som er særlig relevante for veteran- og frigjøringsdagen; denne utstillingen blir stående en uke etter 8. mai for dem som er interesserte i å lese mer om tema. 

20220508_111420
Det flagges ved Rådhuset 8. mai

Godt samarbeid

Porsanger kommune vil takke alle som møtte opp på markeringen. Vi takker også HV-17, ved Ingar Haukenes, og Lakselv Kirke, ved Prest Arne Skare, for godt samarbeid om markeringen. 

Kommunen retter også en takk til Norges Veteranforbund for det arbeidet de gjør for norske veteraner. 

Om du er veteran eller pårørende og trenger noen å snakke med har NVIO en kameratstøttetelefon. Du kan lese mer om denne tjenesten på NVIO sine hjemmesider.