Porsanger kommune har tatt imot forhåndssstemmer til Stortings- og Sametingsvalget fra soldater på garnisonen i to omganger: 1. september og 9. september.

Mange benyttet seg av tilbudet om å få stemme i leiren, og Porsanger kommune er godt fornøyd med at så mange har gjort sin borgerplikt! 

Fredag 3. september ble det avholdt forhåndsstemming for beboerne på Helsetun, og tirsdag 7. september fikk beboerne på Solbrått aldershjem anledning til å benytte stemmeretten sin.

Det nærmer seg valgdagen, men det er fortsatt mulighet for dem som ønsker det, å forhåndsstemme! Valgfunksjonærene tar imot stemmer i dag, torsdag 9. september, frem til kl 19:00, og mellom 10 og 14 på fredag 10. september.