I forbindelse med fokusuka for psykisk helse inviteres alle over 18 år til å delta på kurset Oppmerksom På Selvmordstanker, OPS! Mange kan bidra til å forebygge selvmord. Kurset gir økt oppmerksomhet på selvmordstanker og verktøy for hvordan du kan gi innledende hjelp.

Kurset krevet PÅMELDING 

Sted: Porsanger Rådhus, Kommunestyresalen
Dato: 26. november 2022
Klokka: 11:00
Varighet: Fire timer.
Målgruppe: Alle over 18 år.
Kostnader: Kurset og lunsjen er gratis, Ungdom i Fokus spanderer!

 

På kurset lærer du å:

- bevege deg forbi holdningsbarrierer som gjør at du ikke oppdager, avfeier eller unngår signaler på selvmordstanker

- oppdage mennesker med selvmordstanker

- bruke de fire trinnene: fortell, spør, lytt og sørg for sikkerhet til å hjelpe personen med selvmordstanker i kontakt med en som kan gi førstehjelp ved selvmordsfare/videre hjelp.

 

 

Kurset bruker ulike læringsmetoder som forelesning, film, diskusjon og praktiske øvelser OPS! undervises av godkjente kursledere. Vivat har ansvar for utdanning av kursledere og kvalitetssikring av kurset. Kurset er utviklet av LivingWorks i Canada og brukes internasjonalt under betegnelsen safeTALK.