Fra mandag 21. august starter graving på vann- og avløpstrasè i Ulveveien.

Det vil i enkelte perioder ikke være mulig med gjennomkjøring i ringen når det graves i veibanen, vi oppfordrer alle beboere i området om å følge skitiling.

Vær oppmerksom på tungtrafikk i området, vi beklager de ulempende dette vil medføre.