Porsanger kommune er forsinket med fakturering, dette gjelder månedlig og kvartalsvis fakturering på kommunale avgifter og lån. Forsinkelsen skyldes overgang til nytt skybasert økonomisystem. Det vil bli sendt ut faktura i løpet av mai og forfalldato vil bli forskjøvet.