Helsestasjonen har fått nytt direktenummer som kan benyttes i telefontiden alle hverdager mellom kl. 08.30 - 09.00 og 14.30 - 15.00.  

Det nye nummeret er 40 00 21 90.

Mer informasjon om helsestasjonens tjenester finner du her.