Listeforslagene skal legges ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn. Fristen for innlevering av listeforslag er 31. mars i valgåret, og du kan følge med på kommunens nettsider etter hvert som listeforslagene leveres av partiene.

Merk at det kan skje endringer i listene helt frem til innleveringsfristen, 31. mars.

Hva skjer når alle partiene har levert lister?

Når partiene som skal stille til valg, har levert sine lister må valgsekretariatet gå gjennom listene og sjekke at de oppfyller kravene til listeforslag.

Sekretariatet kontakter så eventuelt de som har sendt inn lister og etterspør eventuell informasjon som mangler. Helt frem til 20. april kan partiene også trekke tilbake sine listeforslag.

Når fristen for tilbaketrekking er gått ut kan Valgstyret behandle forslagene. Dette må gjøres innen 1. juni i valgåret. I Porsanger kommune er det Formannskapet som er delegert myndighet til å være Valgstyre. 

Når Valgstyret har godkjent valglistene, legges disse ut til offentlig gjennomsyn. Valgstyret har delegert denne jobben til valgsekretariatet. Sekretariatet kunngjør overskriftene på de godkjente valglistene og opplyser om hvor de er lagt ut.

Listeforslag fra Porsanger Høyre

Nr. Stemmetillegg Navn Fødselsår
1 * Jo Inge Hesjevik 1969
2 * Nina Kulsland Eriksson 1988
3 * Glenn Jolma 1987
4   Anne-Rita Hansen 1971
5   Vetle Langedahl 1996
6   Marianne Johnsen Utsi 1976
7   Roger Storm Mjelde 1969
8   Eli Marianne Johansen Rognmo 1959
9   Bjørnar Pedersen 1959
10   Maj-Britt Kollevåg Busæt 1990
11   Mina Marie Solheim 1999
12   Unni Johansen 1951
13   Trude Kathrin Sundby Nilsen 1964
14   Magnus Gran 1987
15   Amalie Mantila Naimak 1998
16   Asbjørn Kollevåg 1948
17   Hege Birkely 1982
18   Olaf-Bjarne Andersen 1944
19   Eva Marie Johansen 1945

 

Listeforslag fra Porsanger Arbeiderparti

Nr. Stemmetillegg Navn Fødselsår
1 * Mariell Haugli 1996
2 * Roar Nesbø 1993
3   Veronica Josefsen 1976
4   Aron Jacobsen Schaanning 2004
5   Torunn Haugli Norderval 1971
6   Erling Moe 1957
7   Wenche Johansen 1962
8   Kjetil Borgen 1970
9   Hilde Skanke 1969
10   Thomas Olsen 1977
11   Monica Masternes Rasmussen 1971
12   Torkjell Johnsen 1953
13   Zsuzsanna Meszaros 1956
14   Sigmund Arne Hansen 1961
15   Lisbeth Walle Slåttedal 1964
16   Jørn Magnar Mathisen 1981
17   Eva Øien 1965
18   Kjetil Hanssen 1962
19   Ane Haugli Norderval 2005
20   Arnold Håkonsen 1970

 

Listeforslag fra Porsanger Fremskrittsparti

Nr. Stemmetillegg Navn Fødselsår
1 * Stig-Ronny Nilsen 1970
2   Katri Helen Johansen 1977
3   Torgeir Thomassen 1965
4   Eirin Celin Sætrum 1987
5   Fred Willy Persen 1965
6   Renathe Solberg 1993
7   Tordis Opdahl 1964
8   Frank Johnsen 1971
9   Bjørn Bakkeby Karlsen 1960
10   Britt Hennie Kollevåg 1953
11   Pia Hjelt 1956

 

Listeforslag fra Rødt - Ruoksat

Nr. Stemmetillegg Navn Fødselsår
1   Britha M. Stavang Berg 1965
2   Gro Raattama 1975
3   Per Alf Nilsen Sara 1958
4   Susanne Sarre 1954
5   Dag Nilsen 1955
6   Bjørn Tore Pedersen 1952
7   Marianne Hansen 1961

 

Listeforslag fra Tverrpolitisk Liste Porsanger

Nr. Stemmetillegg Navn Fødselsår
1 * Hans Magnus Thunestvedt 1984
2 * Heli Korhonen 1984
3   Åge Persen 1957
4   Helge Nicolaisen 1969
5   Camilla Grøtta 1977
6   Turid Wilhelmsen 1956
7   Nils Robert Kvalvik 1980
8   Kamilla Elise Andersen 2000
9   Yngve Ronald Johannessen 2005
10   Inga Margrete Lillevoll 1988
11   Boye Isaksen 1994
12   Elin Moldekleiv 1957
13   Helge Ragnvald Olaussen 1964
14   Laila Eliassen 1983
15   Robert Severin Pedersen 1984
16   Sonja Marie Olli Marceliussen 1986
17   Karsten Persen 1950
18   Lene Klubbnesvik 1984
19   Sigurd Eliassen 2004
20   Ravn Smedhus 2000
21   Maria Persen 2005
22   Geir Brevik 1956
23   Jannicke Henriksen 1989
24   Kenneth Eliassen 1986
25   Hans Oliver Hansen 1954

 

Listeforslag fra Sosialistisk Venstreparti

Nr. Stemmetillegg Navn Fødselsår
1 * Sylvi Josefine Johnsen 1956
2 * Renate Fagerness Sjøenden 1983
3   Katrine Elden Hoven 1969
4   Anneli Naukkarinen 1981
5   Siv Opdahl 1961
6   Sara Christine Eira 1992
7   Tara Lill Flåten Nicolaisen 1997
8   Berith Titternes 1962
9   Brit Kirsti Aarø Sivertsen 1949
10   Maija Lindbäck 1981
11   Ulf K. Eriksen 1963
12   Ellen Randi Ballari 1948

 

Listeforslag fra Porsanger Senterparti

Nr. Stemmetillegg   Navn Fødselsår
1 * Jon Nikolaisen 1971
2 * Nils - Roger Pettersen 1971
3   Marit Holm Pettersen 1971
4   Geir Kåre Pettersen 1972
5   Sandrine V. Bocher Johansen 1983
6   Kai Simon Johansen 1971
7   Gry Synstrud 1982
8   Simen Farstad 2002
9   Helen Johannessen 1966
10   Lone Nordås 1994
11   Evald Linløkken 1988
12   Paul Even Paulsen 1950
13   Kjell Olav Dypfest 1947
14   Bjørg Sivertsen 1943
15   Iris A. Nikolaisen 1970

 

Listeforslag fra Folkestyret-listen

Nr. Stemmetillegg    Navn Fødselsår
1   Victoria  Daae 1969
2   Edith Flåten 1948
3   Liss Beth Gjertsen 1969
4   Aina  Marie Nordstrand 1945
5   Rut Lillebo 1946
6   Hans Erik Gerhardsen 1966
7   Gro Olsen 1962