Om høringen

Formålet med vannforvaltningsplanen og tilhørende dokumenter er å gi en oversiktlig fremstilling av hvordan vi ønsker å forvalte vannmiljøet i et langsiktig perspektiv.

Planen fastsetter miljømål for alt vann, både elver, innsjøer, kystvann og grunnvann. Miljømålene skal sikre en helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannet.

Tiltaksprogrammet til vannforvaltningsplanene vurderer hvilke tiltak som må gjøres for å forebygge eller gjenopprette tilstanden til vannmiljøet.

Høringsdokumentene er utarbeidet med utgangspunkt i maler fra Miljødirektoratet og i samarbeid med vannområdeutvalgene og andre relevante aktører.

 

Høringsinnspill

Høringsinnspill sendes skriftlig til postmottak@tffk.no eller Troms og Finnmark fylkeskommune, postboks 701, 9815 Vadsø. Vi foretrekker innspill per e-post.

Alle som har kunnskap om tilstanden til vannmiljøet eller synspunkter på hvordan vannmiljøet bør forvaltes, oppfordres til å sende høringsinnspill.

 

Frist for å svare på høringen er 31.mai 2021.

Høringsbrev samt høringsveiledning og høringsdokumenter finner du her