Informasjon om høringen

I henhold til vedtak fra formannskapet i Porsanger kommune 24.01.2022 i politisk sak 3/2023 legges forslag til «Forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt tilsyn med og feiing av fyringsanlegg i Porsanger kommune ut på høring.

Forslag til ny forskrift legges ut til høring, jfr. Forvaltningslovens § 37. 
Høringen legges ut med høringsfrist 17 mars 2023.

Forskriften gjelder behovsbasert feiing og tilsyn av alle byggverk med fyringsanlegg som gjennomføres av kommunen eller av annen aktør som utfører tjenesten på vegne av kommunen

Høringen ligger også til offentlig innsyn i papirformat ved servicekontoret Porsanger kommune 

Høringsdokumenter

Høringsbrev: trykk her

Forslag til forskriftstekst: trykk her

Kommentarer til forskrift: trykk her