Forvaltningsplanen er en revidert versjon av forrige plan og mange tabeller er lagt som vedlegg.

Dokumentene finner du her;

Høringsdokument - forvaltningsplan

Vedlegg 1

Vedlegg 2

Vedlegg 3

Vedlegg 4 

Vedlegg 5

Vedlegg 6

Vedlegg 7

Vedelgg 8

Vedlegg 9

Vedlegg 10

Vedlegg 11