Porsanger kommune skal nå i gang med den årlige rullering av den kommunale anleggsplanen for kultur og idrett. Dette er den delen av kommunedelplanen som viser hvilke idretts- og kulturanlegg som prioriteres rehabilitert eller etablert i Porsanger de neste årene.

For å kunne søke om delfinansiering til rehabilitering og/ eller nyetablering av slike anlegg via spillemidlene, er det et vilkår at anlegget skal være tatt inn i den kommunale anleggsplanen. Porsanger idrettsråd er mottaker av innspill og vil etter gjennomgang komme med sitt forslag til kommunen. 

Innspill skal sendes til Porsanger Idrettsråd pr. epost porsangerir@gmail.com 

Vedlagt er Idrettens anleggsplan for 2022, vedtatt av kommunestyret en 04.11.2021.

Frist for innsendelse til Porsanger Idrettsråd: 15. august.2022.

 

Klikk her for: Idrettens anleggsplan 2022. Vedtatt av kommunestyret den 04.11.21.