Plankart

Plankart - Lakselv og omegn 

Plankart - hele Porsanger 

Temakart - nedslagsfelt drikkevann

Digitalt kart kan finnes på:

www.kommunekart.com 

Zoom inn til Porsanger kartlag - (Porsanger logo kommer frem) - velg kartlag - huk av KPLANFOR under "Forslag kommuneplanens arealdel"

Merknader

Merknader til planforslaget sendes til Porsanger kommune, Postboks 400 Rådhuset, 9712 Lakselv eller til postmottak@porsanger.kommune.no innen 17. september.