Utvalg for kommunalteknikk, miljø og beredskap i Porsanger kommune har i sak 3/2021 vedtatt å sende på høring forslag om å nedklassifisere en rekke kommunale veier og å redusere noen veilys. Se høringsdokument og vedlegg nederst på siden.

 

Porsanger kommune ber om din uttalelse til forslaget. Det ønskes særlig tilbakemelding på:

  • Konsekvenser av nedklassifiseringen for de som blir berørt
  • Bør veiene fortsatt være for allmenn ferdsel?
  • Særlige forhold angående veien eller veilys som kan være relevant for vurderingen.

 

Merknader/høringsuttalelse ønskes innsendt via elektronisk skjema på Porsanger kommunes nettside. Skjemaet finnes under selvbetjening, skjema/søknad og velg skjema «Høringsuttalelse» eller klikk her. Alternativt kan uttalelse sendes til postmottak@porsanger.kommune.no eller Porsanger kommune, Rådhuset Postboks 400, 9712 Lakselv. Merk med saksnummer 2020/189.