Følgende områder ønskes kartlagt, se vedlagte kart:

 • Området fra Stabbursnes til Ytre Billefjord
 • Området fra Ytre Billefjord til Skarvbergtunnellen
 • Område fra Stabbursnes til Časkil
 • Området fra Øvre Lakselv til Lávkajávri
 • Området fra Børselvnes til Kjæs

Hvis du er usikker på om det finnes et bredbåndstilbud der du bor kontakter du ditt lokale kraftlag for nærmere informasjon om tilgjengelighet. Repvåg Kraftlag kontaktes for de som bor på vestersiden av Porsangerfjorden fra Valdak og utover fjorden. Luostejok Kraftlag kontaktes for de som bor på østersiden, innerst i fjorden og sørover fra Lakselv mot Karasjok kommune.

 

Høringsfrist
Frist for innspill: 07. Mai 2021 klokken 15:00

Innspill til høringen skal sendes på e-post til postmottak@porsanger.kommune.no – og skal merkes "Høringsuttalelse bredbåndsutbygging 2021" i emnefeltet. Høringen kunngjøres kun på Porsanger kommunes hjemmeside.

For nærmere informasjon, ta kontakt med: Porsanger kommune, IT-ansvarlig Jan-Ove Pedersen. E-post: jan-ove.pedersen@porsanger.kommune.no

 

Om tilskuddsordningen fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Ordningen skal bidra til at alle husstander i Norge får et grunnleggende bredbåndstilbud av god kvalitet. Det er også mulig å få støtte til å øke kapasiteten på bredbåndet i områder hvor kapasiteten er lav, tilbudet er avgrenset, og det ikke ventes mer kommersiell utbygging i løpet av de nærmeste årene.

Regjeringen har gitt Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og fylkeskommunene i oppgave å administrere tilskuddsordningen. Kommuner og fylkeskommuner kan stå som ansvarlig søker og kan søke innen fristen som er satt til 20. Mai 2021.

 

Vurderingskriterier
Kriteriene Nasjonal kommunikasjonsmyndighet legger til grunn for vurdering av søknaden er:

 • Antall nye husstander som får et bredbåndstilbud
 • Kostnadseffektivitet
 • Lokal medfinansiering
 • Plan for bærekraftig drift
 • Bedring av eksisterende bredbåndstilbud
 • Hvor viktig utbyggingen er for lokal samfunnsutvikling, verdiskaping og attraktivitet for innbyggere, næringsliv og besøkende

 

Vedlegg

 

Vedlegg 1: Området fra Stabbursnes til Ytre Billefjord.pdf

Vedlegg 2: Området fra Ytre Billefjord til Skarvbergtunnellen.pdf

Vedlegg 3: Området fra Stabbursnes til Časkil.pdf

Vedlegg 4: Området fra Øvre Lakselv til Lávkajávri.pdf

Vedlegg 5: Porsanger kommune.pdf

Vedlegg 6: Området Børselvnes til Kjæs - indre del.pdf

Vedlegg 7: Området Børselvnes til Kjæs - ytre del.pdf