Kommunestyret vedtok den 23.04.2024 at det skal etableres en kommunal viltnemnd, og at forslag til vedtekter for viltnemnda skulle sendes ut på høring. 

 

Porsanger kommune sender med dette forslag til nye vedtekter for viltnemnda ut på høring. Vedtektene beskriver nemndas mandat, sammensetning, arbeidsområder og ansvarsområder i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Hensikten er å sikre en bærekraftig forvaltning av viltressursene i kommunen, ivareta lokalbefolkningens interesser, og sørge for en effektiv og transparent forvaltningsprosess.

 

Forslaget finner du som pdf-dokument her: Forslag til vedtekter for Viltnemda Porsanger kommune

 

Vi inviterer alle berørte parter til å komme med tilbakemeldinger på de foreslåtte vedtektene.

 

Høringsfrist: 17. juni 2024. 

Tilbakemeldinger sendes skriftlig til Porsanger kommune pr e-post til postmottak@porsanger.kommune.no eller pr post til Porsanger kommune, Postboks 400 Rådhuset, 9712 Lakselv. 

Merk innsending med “Tilbakemelding på høring - Viltnemnda”

 

Vi ser frem til deres tilbakemeldinger.