Sist oppdatert 22. okt. 2020 kl. 21:13

Pressemelding 22. oktober - en ny bekreftet smittet av covid-19

Les mer ...
Sist oppdatert 14. okt. 2020 kl. 22:36

Om testing for korona/Covid-19 i Porsanger

Ta kontakt med legestasjonen, telefon 78 46 00 40 mellom kl. 09.00 - 14.00 på hverdager for å få avtale om testing for Covid-19. 

Les mer ...
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 

Kultur -og oppvekstavdelingen

Kultur- og oppvekstavdelinga har ansvar for grunnskoleopplæring, voksenopplæring på grunnskolens område, barnehage, skolefritidsordning, kulturskolen,fritidsklubber og ulike kulturaktiviteter som teater og kino.

Administrasjonen består av:

Kultur og oppvekstsjef Irmelin Klemetzen tlf: 45 28 91 82

  • Budsjett og regnskap, personaloppfølging, kurs, HMS arbeid, eksamen, barnehage, skolefritidsordning, kvalitetsutvikling, FOU-prosjekt, tilsyn, skolebibliotek, trafikksikkerhet , GSI
  • Har ansvar for saksbehandling av tilskuddssøknader til idrett og kultur fra lag og foreninger.
  • Saksbehandler for oppvekst: fremmedspråkundervisning, morsmål/ norsk, spesialundervisning, gjesteelver, voksenopplæring, refusjoner
  • Ansvar for det årlige samordnede opptak i barnehager

Saksbehandler barnehagefaglige oppgaver Karin Thomassen tlf. 48 50 13 85


Kulturskolen - Kulturskolen tlf. 97 11 20 67 (ansatte) og 93 28 14 46 (rektor)

Kulturskolen er et frivillig opplæringstilbud innen ulike kulturfag til alle mål- og aldersgrupper i kommunen, men med særlig vekt på barn og unge. Rektor ved Porsanger kulturskole er Irene Persen.

Porsanger kulturskole skal være et kulturelt kreativitets- og kompetansesenter, og bidra til et rikt og variert kulturliv i kommunen. Kulturskolen har ansvaret for musikkundervisning i Lakselv (enkeltelever og samspill), musikkundervisning i Børselv og Billefjord, instruksjon / dirigenttjeneste. Porsanger kulturskole gir også musikktilbud for elever med spesielle behov, tilbud om billedkunst og er deltaker i prosjektarbeid (bl.a Kvænsk musikk). Nytt fra høsten 2007 er at Kulturskolen har startet opp med instrumentopplæring ved Kvensk institutt hver 14. dag.

Kontaktinformasjon skoler/ SFO/ kommunale barnehager:
Ajanas samiskspråklige barnehage tlf. 78 46 17 28
Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter tlf. 78 46 06 60 / 92 63 57 99
Lakselv barnehage tlf. 78 46 25 10
Lakselv barneskole sentralbord tlf. 92 21 20 33
Lakselv ungdomsskole sentralbord tlf. 78 46 52 00
Vindvotten SFO Lakselv - tlf. 97 13 87 28
Voksenopplæringa tlf. 78 46 27 01
 

Nærmere presentasjon av skoler, barnehager, oppvekstsentre og SFO finner du under menyvalget "Skole og barnehage".