Låneregler for Porsanger bibliotek

 

Lånekort

Alle over 15 år får lånekort mot å vise legitimasjon. Barn og ungdom under 15 år må ha underskrift fra foresatte for å få lånekort.

Utstedelse av første kort er gratis.

Du må ha med deg lånekortet når du skal låne noe fra biblioteket.

Lånekortet er personlig, d.v.s. at du også er ansvarlig hvis du lar andre låne på ditt kort.

Mister du kortet, eller det blir stjålet, må du straks melde fra til biblioteket!

Ved tap av lånekortet vil det koste kr. 20,- for å få utstedt nytt lånekort.

Husk å melde fra om navne- og adresseforandring!

Begrensinger på lån og lånetid

Du kan vanligvis låne så mange bøker du ønsker.

Normal lånetid er 1 måned.

For språkkurs er lånetid  2 måneder.

Du kan låne 3 videofilmer på kortet ditt, og låneperioden på disse er 7 dager.

Barnehager og andre institusjoner kan inngå egne låneavtaler.

 

Fornyelse

Lån kan fornyes inntil to ganger ved fremmøte, eller pr. telefon 78 46 04 74, dersom materialet ikke er reservert av annen låner.

 

Reservering

Er boka du ønsker utlånt, kan du be om å få den reservert. Du får beskjed når det reserverte materialet kan hentes.


Lån fra andre bibliotek

Bøker som biblioteket ikke selv eier, kan som regel lånes inn fra et annet bibliotek (fjernlån).  For slike lån gjelder eierbibliotekets regler.

 

Ansvar

Det er gratis å låne, men det koster å levere for sent eller å la være å levere
Eier av lånekortet er ansvarlig for alt som lånes på kortet. 

Purring

Hvis du ikke leverer det du har lånt til rett tid, må du betale et purregebyr i skranken neste gang du skal låne.

 

 

Gebyrsatser gjeldende fra 01.09.05:

 

Gebyr 

Voksne

Barn

1. gang

kr. 25,-

kr. 10,-

2. gang

kr. 50,-

kr. 20,-

Tap av lånerett

Du kan miste retten til å låne hvis du ikke overholder lånereglene.

 

Erstatning

Dersom materialet ikke er innlevert etter 2. gangs purring, anses materialet som tapt og det må erstattes. Det vil da bli sendt ut et erstatningskrav for det tapte/ødelagte materialet.

Låner vil måtte betale et faktureringsgebyr på kr. 100,- i tillegg til det beløpet som skal dekke opp for det tapte/ødelagte materialet.

Selv om materialet er innlevert eller erstattet, vil låner måtte betale et faktureringsgebyr på kr. 100,- . Dette gebyret må være innbetalt før låner igjen kan benytte seg av låneretten.

 

Biblioteket har følgende takster for tapt, eventuelt skadet materiale:

 

 

 

Erstatningssatser gjeldende fra 01.09.05:

 

Voksen skjønnlitteratur

kr. 250-400

Voksen faglitteratur

kr. 300-600

Barnebøker

kr. 200-300

Lydbøker

kr. 300-500

Tegneserier

kr. 150

Tidsskrifter

kr. 50

Musikk/CD

kr. 250-500

CD-rom

kr. 400-600

Video (fagfilmer)

kr. 300

Video (spillefilmer)

kr. 200-300

DVD

kr. 200-300

Språkkurs

kr. 1000-2000