Det blir tilbud om influensavaksinering i kommunen som følger i år:

Sted Hvor Når Klokken
Lakselv Biblioteket rådhuset 15. oktober 09.00-14.00
Lakselv Biblioteket rådhuset 22. oktober 09.00-14.00
Billefjord Skolen 19. oktober 11.00 - 13.00
Børselv Kvensk institutt 20. oktober 11.00 - 13.00
Lakselv Biblioteket rådhuset 26. november 09.00 - 13.00

Målgruppene for influensavaksineringen er:

  • personer over 65 år
  • beboere i omsorgsboliger og sykehjem
  • barn, unge og voksne med ulike kroniske sykdommer
  • personer med kroppsmasseindeks over 40
  • gravide i 2. og 3. trimester
  • prematurt fødte barn, spesielt barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til fem år.
  • helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten med pasientkontakt
  •  husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar
  •  svinerøktere og personer med jevnlig kontakt med levende griser

Vaksinen er gratis for personer i målgruppene. Egenandel for personer utenfor målgruppa er kr. 200.-.

Vi tilbyr også Pneumokokk-vaksinen (vaksine mot lungebetennelse) disse dagene. Egenandelen for denne er kr. 400.-.

NB! Dersom du har symptomer som feber, hoste, tungpustet, rennende nese eller lette forkjølelses symptomer skal du ikke møte opp til vaksinasjon.

På grunn av smitteverntiltak oppfordres alle til å betale med kort og vipps.

Vel møtt til vaksinasjon.