Årets influensavaksinering vil gjennomføres på følgende dager:

Lakselv fredag 27. oktober kl. 1300 - 1700Porsanger bibliotek på rådhuset
Lakselv fredag 17. november kl. 10.00 - 14.00Porsanger bibliotek på rådhuset
Lakselv fredag 8. desember  kl. 10.00 - 12.00   Porsanger bibliotek på rådhuset
Billefjord fredag 3. november     kl. 10.00 - 12.00  Billefjord skole
Børselv fredag 27. oktober   kl. 10.00 - 12.00 Kvensk institutt

Det er også anledning til å ta vaksine mot lungebetennelse.

Det er ingen timebestilling og dermed bare å møte opp på en av de oppsatte dagene.

Pris: 

Influensavaksine kr. 200.-
Vaksine mot lungebetennelse kr. 400.-. 

Betaling med kort eller Vipps. Dersom du betaler kontant må du ha med deg eksakt beløp. 

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig: 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12.svangerskapsyke (2. og 3. trimester). Gravide i 1.trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensa
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år
 • Barn og voksne med: 
  Kronisk lungesykdom (inkludert astma)
 • Hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk), 
 • Diabetes type 1 og 2
 • Leversvikt og nyresvikt
 • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft 
 • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
 • Svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted) 
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

Du finner mer informasjon om influensavaksinering på nettsidene til FHI: https://www.fhi.no/va/influensavaksine/