Forsvaret gjennomfører øvelse i uke 10 i området Porsangmoen og Halkavarre. Dette medfører at skuterløypene i dette området vil stenges i perioden 07. mars - 14. mars.

I perioden 11. mars til 14. mars vil skytefeltforvaltningen utbedre skuterløypenettet. Herunder kjøre ut snå på veien som er blitt brøytet, samt slodde løypenettet.