Dato 24. november 2021
Sted Porsangerhallen
Klokken 0900 - 1400
Hvorledes Drop-in, ingen timebestilling 

 

Hvem kan få vaksine denne dagen?:

Gruppe

Dose

Merknad

 12 -15 år

1

Informasjonsbrev om vaksinasjon av ungdom 12-15 år

For yngre barn må det innhentes samtykke fra foresatte. Ved felles foreldreansvar må det foreligge samtykke fra begge foresatte. Ungdom under 16 år skal høres ut fra alder og modenhet og deres mening skal legges vekt på. Vaksinering er frivillig. Samtykkeskjema finner du her.

16 -17 år

1 og 2

Husk at det må ha gått minst 8 uker mellom dose 1 og 2. 

De som har fylt 16 år er helserettslig myndig og kan samtykke til vaksinasjon selv. For yngre barn (inkludert de som er født i 2005, men ikke enda har fylt 16 år), må det innhentes samtykke fra foresatte. Ved felles foreldre-ansvar må det foreligge samtykke fra begge foresatte. Ungdom under 16 skal høres ut fra alder og modenhet og deres egen mening skal legges vekt på. Vaksinering er frivillig. Samtykkeskjema finner du her.

 18 - 64 år

1 og 2

Husk at det må ha gått minst 21 dager mellom dose 1 og dose 2.

Personer med brev
fra spesialist-helsetjenesten

3

Husk å ta med deg dokumentasjonen fra spesialisthelsetjenesten, og at det må ha gått mer enn 5 måneder siden du fikk dose 2.

65 år og eldre

1, 2 og 3

Husk at det må ha gått mer enn 21 dager mellom dose 1 og dose 2, samt minst 5 måneder mellom dose 2 og dose 3.

Helsepersonell
med
pasientnært arbeide,
inkludert
tannhelse- personell og apotekansatte

1, 2 og 3

Det vil også settes opp særlig vaksinering av helsepersonell ansatt i Porsanger kommune i nær fremtid, informasjon kommer via ditt tjenestested. Husk minimumsintervaller mellom dose 1 og dose 2:
- for Pfizer minst 21 dager
- for Moderna minst 28 dager
- ved kombinasjon av disse minst 4 uker
 
Det må ha gått minst 6 måneder mellom dose 2 og 3. 

 

Til orientering er det nasjonalt besluttet at det skal tilbys dose 3 også til aldersgruppen 18 – 64 år, men ennå ikke kommet endelige anbefalinger på hvordan dette skal gjennomføres i kommunene. Det vil komme informasjon på kommunens hjemmeside når det settes opp tilbud om dose 3 også til denne aldersgruppen i Porsanger. 

Vi minner om at det på vaksinasjonsdagen må være minst 1 uke siden du har fått annen vaksine, eksempelvis influensavaksine. Du finner mer informasjon om Koronavaksineringsprogrammet her.

Velkommen til vaksinering – husk å ta med legitimasjon.