Det blir ny drop-in vaksinering Covid-19 som følger:

Dato 5. januar 2022
NB:Sted Biblioteket
Klokken 1300 - 1700
Hvorledes Drop-in, ingen timebestilling 

 

Hvem kan få vaksine denne dagen?:

Gruppe

Dose

Merknad

 12 -15 år

1

Informasjonsbrev om vaksinasjon av ungdom 12-15 år (pdf). 

For yngre barn må det innhentes samtykke fra foresatte. Ved felles foreldreansvar må det foreligge samtykke fra begge foresatte. Ungdom under 16 år skal høres ut fra alder og modenhet og deres mening skal legges vekt på. Vaksinering er frivillig. Samtykkeskjema finner du her (pdf)

16 -17 år

1 og 2

Husk at det må ha gått minst 8 uker mellom dose 1 og 2. 

De som har fylt 16 år er helserettslig myndig og kan samtykke til vaksinasjon selv. For yngre barn (inkludert de som er født i 2005, men ikke enda har fylt 16 år), må det innhentes samtykke fra foresatte. Ved felles foreldre-ansvar må det foreligge samtykke fra begge foresatte. Ungdom under 16 skal høres ut fra alder og modenhet og deres egen mening skal legges vekt på. Vaksinering er frivillig. Samtykkeskjema finner du her.

 18 - 64 år

1 og 2

Husk at det må ha gått minst 21 dager mellom dose 1 og dose 2.

45 - 64 år 3

Husk at det må ha gått minimum 4,5 måned siden dose 2.

Dette betyr at personer i målgruppa som har fått dose 2 den 20.8.21 eller tidligere kan få dose 3 denne dagen.

65 år og eldre 

1, 2 og 3

Husk at det må ha gått mer enn 21 dager mellom dose 1 og dose 2, samt minst 4,5 måneder mellom dose 2 og dose 3. 

Dette betyr personer i målgruppa som har fått dose 2 den 20.8.21 eller tidligere kan få dose 3 denne dagen.

Personer med
brev fra spesialist-helsetjenesten 

 3

Husk å ta med deg dokumentasjonen fra spesialisthelsetjenesten, og at det må ha gått mer enn 4 uker siden du fikk dose 2. 

Alle ansatte i helse- og omsorgs-tjenester

1, 2  og 3

 Husk minimumsintervaller mellom dose 1 og dose 2:
- for Pfizer minst 21 dager
- for Moderna minst 28 dager
- ved kombinasjon av disse minst 4 uker
 
Det må ha gått minst 4,5 måneder mellom dose 2 og 3. Dette betyr at personer i målgruppa som har fått dose 2 den 20.8.21 eller tidligere kan få dose 3 denne dagen.

Ansatte i
skole og
barnehager som har fylt
18 år
3

Det må ha gått minst 4,5 måneder mellom dose 2 og 3. 

Dette betyr at personer i målgruppa som har fått dose 2 den 20.8.21 eller tidligere kan få dose 3 denne dagen.

Du kan selv sjekke når du fikk forrige vaksinedose og om du innfrir krav til mimimumsintervaller ved å logge deg inn på helsenorge.no

Er du syk skal du ikke møte til vaksinering. Du finner mer informasjon om Koronavaksineringsprogrammet her.

Dersom du vet av personer i målgruppene som ikke benytter sosiale medier, ber vi om hjelp til at denne informasjonen videreformidles.

Av erfaring vet vi at det er stor pågang fra åpningstidspunkt, så hvis du har anledning til å møte ut over dagen kan dette forebygge unødig kø og ventetid. Vi viderefører ordning med kølapp og faste tilviste sitteplasser. Maksimalt 50 personer i lokalet i henhold til de nye nasjonale smitteverntiltak. 

Velkommen til vaksinering - det vil være mulig å registrere seg for vaksinering frem til kl. 1700.