Ved innreise til Norge er det krav om karantene for utenlandske arbeidstakere, og som hovedregel skal karantenen foregå på karantenehotell. Arbeidsgivere som selv ønsker å tilby innkvartering for innreisekarantene, må nå søke og få lokalene forhåndsgodkjent av Arbeidstilsynet. Søkeordningen åpner mandag 22.2.21.

Bakgrunnen for godkjenningsordningen er at Arbeidstilsynet avdekker mange brudd på smittevernreglene når de kontrollerer innkvartering for utenlandske arbeidstakere. Ordningen er ett av flere tiltak for å begrense koronasmitte i arbeidslivet. 

Her finner du Arbeidstilsynets pressemelding om forhåndsgodkjenning av innkvartering ved innreisekarantene:

https://www.arbeidstilsynet.no/nyheter/na-ma-innkvartering-ved-innreisekarantene-forhandsgodkjennes/

Les også pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet på regjeringen.no:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/aktuelle_saker/id2000005/?documentType=aktuelt/nyheter&page=2

Arbeidstilsynet har også laget en temaside om ordningen, der en også har link til søknadsskjema for godkjenning av innkvartering: 

https://www.arbeidstilsynet.no/nyheter/na-ma-innkvartering-ved-innreisekarantene-forhandsgodkjennes/