Folkehelseinstituttet (FHI) har utvidet rådene om vaksinasjon mot koronavirus til også å gjelde enkelte grupper barn i alderen 5 til 11 år med alvorlige grunnsykdommer, og vil på landsbasis gjelde ca. 3000 barn.

Vaksinen som tilbys er Pfizer Comirnaty, som allerede er en del av vaksinasjonsprogrammet, men i en redusert dose tilpasset barna. Vaksineringen vil imidlertid ikke tilbys i alle kommuner, men i et utvalgt antall kommuner som skal dekke behovet i regioner. I vest-Finnmark er Hammerfest, Alta og Karasjok kommuner valgt ut til å gi et slikt tilbud, også til barn i nærliggende kommuner.

Du kan lese mer om ordningen i Informasjonsbrev fra FHI datert 14.12.21.

Barn i målgruppen er barn i alderen 5 - 11 år med alvorlig grunnsykdom som eksempelvis:

• Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).
• Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
• Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
• Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
• Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
• Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
• Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammer-sykdom/«Fontan-barn»)
• Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
• Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.

Det kan i tillegg være enkelte friske barn i samme husholdning, der det ønskes at også disse vaksineres for indirekte å beskytte de alvorlig syke i hjemmet. Disse kan også tilbys vaksine. Tilbud om vaksinasjon vurderes av det syke familiemedlemmets og/eller barnets fastlege.

Hvordan identifisere barn i målgruppen som ønskes vaksinert? 

• Foreldre til barn med som mener at barnet sitt burde få tilbud kan kontakte barnets fastlege eller barnets behandlende barnelege. Dersom lege vurderer at barnet har behov for vaksinasjon, skal de melde barna inn for vaksinasjon til nærliggende vaksinasjonssted. Eventuelt kan foreldre få dokumentasjon på behov og selv ta kontakt til vaksinasjonssted for å bestille time. Kontaktinformasjon til nærliggende kommuner som tilbyr vaksine til målgruppen.

• Fastleger som identifiserer egne pasienter som er relevante for vaksinasjon burde ta opp dette med barnets foreldre, og deretter melde inn behov for vaksine til nærliggende vaksinasjonskommune. Eventuelt kan foreldre få dokumentasjon på behov og selv ta kontakt til vaksinasjonssted for å bestille time. Kontaktinformasjon til nærliggende kommuner som tilbyr vaksine til målgruppen. 

• Barneleger som følger aktuelle barn på sykehus, skal likeledes identifisere relevante barn for vaksinasjon og sende brev til foreldre og melde inn behov til nærliggende vaksinasjonskommune. Eventuelt kan foreldre vise til brev fra barnelege og selv ta kontakt til vaksinasjonssted for å bestille time.