Olderfjorden er ett av områdene som peker seg ut som en god lokasjon for etablering av gytemærd for torsk og blåskjellanlegg tilknyttet krabbedelen av prosjektet, og vi ønsker å invitere bygdene i KOS-området til informasjon om prosjektet, samt diskutere konsekvenser, muligheter og ringvirkninger før endelig valg skal gjøres.

Styringsgruppa inviterer, i samarbeid med bygdelagene i Olderfjord, Kistrand og Smørfjord, til et åpent møte på Marathon, torsdag 27.1.22 kl 1800.

Ordfører vil møte sammen med prosjektleder Alf Emil Paulsen og representant fra Havforskningsinstituttet, Hans Kristian Strand.

Smittevernhensyn vil bli ivaretatt.

Velkommen!