I henhold til Kommunelovens § 5- 12  skal kommunestyret velge Eldreråd og Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

Begge rådene bør være bredt sammensatt og bestå av personer med ulik erfaring og bakgrunn. 

For å sikre medvirkning ber kommunen om forslag på medlemmer fra interesseorganisasjoner. 

Forslag sendes til kommunen snarest, men senest innen 29. oktober 2023. Forslagene sendes til postmottak@porsanger.kommune.no eller pr post til Porsanger kommune, Postboks 400 Rådhuset, 9712 Lakselv.