Julaften 24 des

12.oo Skoganvarre Kirke 

 

14.00 Lakselv kirke tilrettelagt for barnefamilier.

Lakselv julebarnekor deltar. 

 

16.00 Lakselv kirke tradisjonell julaftensgudstjeneste

Lakselv kirkekor deltar.

 

 

Første juledag 25 des

12.00 Børselv Kirke

 

Andre juledag 26 des

11.00 Kistrand kirke 

13.00 Billefjord kirke