Faktura kommunale avgifter for 2. kvartal er nå sendt ut. Noen har kanskje merket seg at faktura med forfall 20. mai er forhøyet. Grunnen er at fakturaen inneholder eiendomsskatt for de 6 første månedene i året. Kommunen ikke kan kreve inn eiendomsskatt før eiendomsskatteseddelen er sendt ut.  Ved fakturering av 1. kvartal var grunnlaget ikke klart og kunne derfor ikke faktureres.