Frivilligheten fortjener heder og ros for innsatsen

Røde kors har vært til uvurderlig hjelp i den praktiske gjennomføringen ved at de tar hånd om mottak og informasjon til de som skal vaksineres. Røde korspersonellet bruker av sin fritid til dette og fortjener heder og respekt for at de stiller opp for fellesskapet. Tusen takk!

Lakselv rødekors - Covid-19 frivillighet1
Lakselv rødekors - Covid-19 frivillighet