Kommunedirektør Bente Larssen har i dag lagt frem kommunedirektørens anbefaling til budsjett for 2022 - Økonomiplan for 2022-2025. 

Budsjettet skal nå til politisk behandling. Kommunestyret skal behandle budsjettet den 16. desember 2021.
Det er kommunestyret som gjennom sine prioriteringer og vedtak fastsetter kommunens økonomiske rammer for perioden 2022-2025.

Se kommunedirektørens anbefaling digitalt her