Kommunedirektør, Steinar Sæterdal, vil legge frem kommunedirektørens anbefaling til budsjett, tirsdag 8. november kl. 15:00. 

Formannskapet vil så behandle sin innstilling til Kommunestyret, i formannskapsmøte 1. desember.

Siste ledd i budsjettprosessen skjer på kommunestyremøtet 15. desember. Da skal kommunens øverste organ behandle budsjettet, og fastsette kommunens økonomiske rammer for perioden 2023-2026.

Presentasjonen av kommunedirektørens anbefaling strømmes på Kommune-TV.