Kommunedirektør Steinar Sæterdal har den 08. november lagt frem anbeling til budsjett 2023 - økonomiplan 2023 - 2026. 

Her finner du budsjett 2023 - økonomiplan 2023 - 2026

Her kan du se opptaket fra kommunedirektørens presenatsjon av budsjett 2023

Budsjett i pdf-format

Prosessen frem til endelig budsjett blir vedtatt av kommunestyret den 15. desember

Formannskapet vil behandle sin innstilling til Kommunestyret, i formannskapsmøte 1. desember.

Siste ledd i budsjettprosessen skjer på kommunestyremøtet 15. desember. Da skal kommunens øverste organ behandle budsjettet, og fastsette kommunens økonomiske rammer for perioden 2023-2026.