Kommunedirektør Steinar Sæterdal har den 17.november 2023 lagt frem Kommunedirektørens forslag til budsjett 2024 - Økonomiplan 2024-2027

https://pub.framsikt.net/2024/porsanger/bm-2024-komdir_forslag