Porsanger kommune har satt kriseberedskap i forbindelse med den tragiske ulykken i går hvor en av våre ungdommer forulykket. Kommunen ønsker å informere om at dersom noen har behov for eller vet om andre som trenger oppfølging av helsepersonell, kan dette meldes inn til legestasjonen på tlf 784 60 040. 

Lakselv kirke holder åpent fra kl. 19.00 i kveld,  der man kan samles i denne vanskelige tiden.