Målet med tilskuddet

Er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. 

Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. 

Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak.

Målgruppen

Målgruppa er lokale små- og mellomstore virksomheter med forretningsadresse i Porsanger.

Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021.

Søker må dokumentere tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging.

Vurdering av søknader

Formannskapet i Porsanger kommune behandler de innkomne søknadene 29. april etter innstilling fra  administrasjonen.

For ytterligere informasjon, se her: 

Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter (regjeringen.no)

Hvordan søke støtte?

Søknad sendes elektronisk gjennom www.regionalforvaltning.no, klikk her for å sende inn din søknad!

Ta kontakt med Porsanger kommune om du har spørsmål.

Kjell Magne Rasmussen
Samfunnskontakt
Mobil: 40 32 76 67